Thể loại ComedyShimiken

Đọc: 29,474 | 13 chương

Adult , Comedy , Mature , Romance

Mizuha ni Oshioki!

Đọc: 12,967 | 6 chương

Comedy

Đừng Đút Nó Vào!

Đọc: 528,690 | 11 chương

Comedy , Romance

    Xếp Hạng    These webtoon (Manga, Manhwa, Manhua) aim to make you laugh through satire, parody, humorous observations, slapstick scenarios, or absurd antics. Bonus points for spitting your drink all over your screen!