Thể loại 18+Chị Gái Đoan Trang

Đọc: 2,932 | 2 chương

18+

2 người mẹ

Đọc: 11,656 | 20 chương

18+

Xuân và Belle

Đọc: 1,366 | 1 chương

18+

Little Stepsister Fantasy

Đọc: 3,051 | 3 chương

18+

GAME OF BITCHES

Đọc: 5,598 | 6 chương

18+

Mẹ Và Tôi

Đọc: 11,846 | 4 chương

18+

Phang Hoặc Chết

Đọc: 19,572 | 5 chương

Drama , Manga , 18+

Húp bà mẹ một con

Đọc: 8,678 | 1 chương

Manga , 18+

Mimi-sama make me Big

Đọc: 4,803 | 9 chương

18+

Sticky Lovers

Đọc: 6,738 | 7 chương

18+

Thịt Mẹ Bạn

Đọc: 23,588 | 5 chương

Manga , 18+ , NTR

Angel's Drop

Đọc: 4,132 | 11 chương

18+

Sập Bẫy

Đọc: 106,599 | 12 chương

Adult , Manhwa , Mature , 18+

Not Safe For Work

Đọc: 83,289 | 24 chương

Manhwa , 18+

    Xếp Hạng    Truyện tranh 18+ là truyện tranh chứa nội dung người lớn, không phù hợp với trẻ nhỏ. Thường là truyện của Nhật, Hàn