Thể loại 18+Sóng Âm Thao Túng

Đọc: 22,242 | 10 chương

Manhwa , 18+

Bắt Cá Chục Tay

Đọc: 25,189 | 12 chương

Drama , Manhwa , 18+

Bug Game Số Hưởng

Đọc: 82,510 | 17 chương

Manhwa , 18+

    Xếp Hạng    Truyện tranh 18+ là truyện tranh chứa nội dung người lớn, không phù hợp với trẻ nhỏ. Thường là truyện của Nhật, Hàn