Harem (18+)


CLB Trị Liệu

Đọc: 30,190 | 6 chương

Harem , Manhwa , 18+

  Xếp Hạng  Truyện ngẫu nhiên:
  1. Please, Beidou-san! I beg of you!
  2. Mash (FGO Icha Love Ero Goudou ~Junai Tokuiten Lovedea~)
  3. Ông Chú Vệ Sĩ
  4. Judgment Clas
  5. 4Beautiful female soldiers were attacked

  Tổng hợp các bộ truyện harem sắc (Thịt, H, 18+). Đọc truyện harem sắc hấp dẫn nhất. Những bộ truyện này thường có yếu nhạy cảm, cân nhắc trước khi xem.